Transport :


Na základe zmluvných dohôd s našimi zákazníkmi poskytujeme prepravné služby našimi vozidlami,alebo vozidlami našich zmluvných partnerov.
Všetok prepravovaný tovar je od momentu naloženia u nás v spoločnosti do momentu vykládky u našich zákazníkov poistený proti poškodeniu a odcudzeniu.
Tovar môže byť prepravovaný voľne ložený, príp.fixovaný na EUR paletách.


Balenie:


Tovar je balený v kartónových krabiciach s PE vrecom.
Na EUR palete je 24 kartónov


Rozmer Množstvo ks v kartóne Váha kartónu v kg
18 x 12,5 12500 9,3
22 x 16 6700 8
28 x 15,4 4500 8,1
28 x 18 5000 7
28 x 36 1700 5,2
28 x 38 1600 5,2
28 x 44 1350 5
 28x50 1200 4,5
 30x35 1600 5,5
 30x35 s nálevníkom 1550 10,95
30x60 900 4,65
31,5x18 2800 6,1
31,5x18 s nálevníkom 2700 12,5
31,5x24 2200 5,9
31,5x24 s nálevníkom 2100 13,6
31,5x44 1100 4,7
31,5x44 s nálevníkom 1100 5,0
31,5x50 850 7,9
31,5x60 800 4,4
31,5x60 s nálevníkom 800 7,0